Loading...
Uncategorized

Penyerahan SK LazisMU Masjid Husnul Khatimah

LazisMU merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat yang mempunyai peran yang sangat penting di masyarakat dalam memberikan penyuluhan dan dalam upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat. LAZISMU dalam menjalankan perannya sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat.

Pada Ahad, 3 Desember 2023. Di Masjid Husnul Khatimah, telah di lakukan penyerahan SK LazisMU Masjid Husnul Khatimah oleh LazisMU DIY kepada Ketua Takmir Masjid Husnul Khatimah Tamantirto Utara Rukeman RT. 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *